Historie

browse

Maria’s corner is gelegen in de verkeersvrije historische kern van Kortrijk, een van de oudste steden van België.
De vlasbloemen op haar uithangbord verwijzen naar de bloeiende vlas- en lakennijverheid die maakte dat Kortrijk al sedert de Middeleeuwen zeer welvarend was.
Wist u trouwens dat de allereerste autovrije straat in België in Kortrijk was?

Waar nu Maria’s corner is, lag in de 16de – 17de eeuw het huis ’t Gulden Hoofd.  Aan dit huis paalde een raamhof. (“Duizend Kortrijkse straten” van Egied Van Hoonacker).
Ramen waren in de Middeleeuwen houten toestellen waarop de volders de lakens, die ze van vetdelen gezuiverd hadden, te drogen hingen en op de gewenste afmetingen brachten.  Dit mocht alleen gebeuren op welbepaalde plaatsen, meestal braakliggende gronden of een weide.

Gelegen tegenover de vroegere cinema ‘Ons Huis’, is Maria’s corner decennia lang een kapperszaak geweest, gerund van vader op zoon door de familie Cosaert.

Maria’s corner ademt historie:  alle facetten van deze gezellige, zo bekende hoek bleven bewaard en Maria heeft zowel binnen als buiten laten schilderen met 100% ecologische silicaatverf.

Vandaag is Maria’s corner een plaats van bewust zijn en ontmoeting, een stilteplek in het bruisende Kortrijk waar ‘Time is the sweetest gift’ het adagium is.
Het mooiste wat we aan elkaar kunnen geven is onze tijd:
tijd om te luisteren, tijd om te praten, tijd om te zorgen, tijd om er te zijn…
Maar waar we vaak zelf niet genoeg van hebben, kunnen we ook niet geven!
Een geschenkje dat tijd gekost heeft, of een ‘slow gift’ biedt dan een oplossing!
Tijd is nl. de meest belangrijke factor in een productieproces dat mens en aarde respecteert. Tijd om grondstoffen 100% biologisch te telen, tijd voor eerlijke economie. Onder correcte werkomstandigheden werken arbeiders minder opgefokt en krijgen ze een beter loon, waardoor ze meer tijd overhouden voor zichzelf, hun ontwikkeling en hun kinderen.